Kifå Magazine

#10 - IDENTITY

  • Poem - Daniel Boyacioglu
  • Vem är en aramé? Det Syrianska folket och dess identitet Interview – Prof. Dr. Sebastian Brock 42 Shooting: 1st KIFÅ Magazine Symposium Hur tyskar förstår den Syrisk Ortodoxa Kyrkan av Antiokias identitet Araméernas språkliga identitet En kyrkofader - Johannes Bar Aphtonia 90 Recipe: Baba Ghannouj
  • Poem - Daniel Boyacioglu


To our spiritual sons in charge of the magazine calles KIFÅ

 

 

 

 

Den andres betraktelse – Kifå #10

Prof. Dr. Dr. H.c. Martin Tamcke beskriver i sin artikel det historiska perspektivet av tyskarna om den Syrisk Ortodoxa Kyrkan av Antiokia. Denna spännande syn tillåter araméerna/syrianerna att reflektera sig själva ur en annan vinkel, som tycks hjälpa dem närmare sin identitet.

Intervju: Sebastian P. Brock – Kifå #10

I intervjun med Prof. Dr. Sebastian P. Brock närmar vi oss temat identitet med hjälp av en av de största kyrkofäderna, S:t Efraim Syriern. Hans verk tycks vara oändliga för den Syrisk Ortodoxa Kyrkan och dess befolkning (araméer/syrianer) och verken karakteriserar både identiteten av en av de äldsta kyrkorna och det mänskliga medvetandet.

Vem är jag? – Kifå #10

Denna fråga har förmodligen varje ung aramé/syrian i diasporan ställts inför. Prof. Dr. Werner Arnold beskriver på ett mycket strukturerat sätt vem som är en aramé/syrian. Säkerligen kommer denna artikel hjälpa dig närmare svaret i denna fråga.


KIFÅ Magazine TV ad


Kifamagazine.com

är en plattform för »Kifå Magazine« och är det första integrationsmagasin som bygger på syriansk kultur och identitet. Magasinet får i första rummet ses som ett uppdrag att förmedla den arameiska/syrianska kulturens olika element, såväl som dess identitet. Kifå utges i regel varannan månad, och ägnar sig i varje nummer åt ett bestämt tema. [läs mer]

Kifå byrå finns i Skövde och Berlin

Kifåredaktionen har kontor i Skövde (swe) och Berlin (ger). Vid frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss. Du hittar mer information under Kontakta oss


Kifå Magazine 2007-2016 | Kifå Magazine on Facebook Facebook | Kifå Magazine on Twitter Twitter | top