Om Kifå

 

 

Kifamagazine.com är en plattform för »Kifå Magazine« och är det första integrationsmagasin som bygger på syriansk kultur och identitet. Magasinet får i första rummet ses som ett uppdrag att förmedla den arameiska/syrianska kulturens olika element, såväl som dess identitet. Kifå utges i regel varannan månad, och ägnar sig i varje nummer åt ett bestämt tema.

 

Dock, på vilket sätt skiljer sig det högglansiga magasinet Kifå från andra redan tidigare publicerade Magasin? Vi försöker att finna en balans mellan araméernas/syrianernas gamla, traditionella historia från områdena kring Eufrat och Tigris (Beth-Nahrin/Mesopotamien) och den moderna levnadsstilen i diasporan. Under olika rubriker som kultur, tro, konst, människor och sport försöker vi att finna svar. Här ges även möjlighet för beställning av magasinet, nummervis eller om så önskas en helårs prenumeration.

 

 

 

Kontakta Kifå:
Email -